Capi Europe กระถาง Egg Brix (สีขาว)

รหัส BRI 931 ขนาด กว้าง 28 x สูง 27 ซม

รหัส BRI 932 ขนาด กว้าง 34 x สูง 34 ซม

รหัส BRI 933 ขนาด กว้าง 41 x สูง 40 ซม

Share this post :